Läkarvård/Medicin

  • Kvittotak 3300 kr
  • Ersättningstak 2475 kr (75%)

Tandvård

  • Kvittotak 3000 kr
  • Ersättningstak 2250 kr (75%)

Glasögon/Linser

  • Kvittotak 1600 kr
  • Ersättningstak 1200 kr (75%)

Ögonoperation

  • Kvittotak -
  • Ersättningstak 5000 kr

Snabbfakta

Volvo LO- Klubbars Försäkringsförening

Medlemskap

En förutsättning för att bli medlem i föreningen är att man arbetar vid AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och dess dotterbolag

Läs mer

Ersättning

Medlemmen är berättigad för ersättning redan från första månaden, men om medlemmen frivilligt väljer att lämna försäkringen kommer föreningen att i efterhand dra medlemsavgift för 3 månader

Läs mer

Synfelsoperation

Ersättning för synfelsoperation för medlem ersätts med 5000 kr. Då uppstår en karens tid på 4 år då ersättning för Glasögon/Linser ej kan ges.

Läs mer

Sjukgymnastik

I kategorin Läkarvård/Medicin ingår även kostnader för den sjukgymnastik som ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer